Voorwaarden

Nuttige Info

Rekeningnr: BE63 3631 7003 7808

BTWnummer: BE0643.372.294

Voorwaarden

Lees aandachtig onze voorwaarden, dit om misverstanden te vermijden.

Al onze prijzen zijn btw exclusief (12%).

Na reservering en bevestiging door ons dient een overschrijving van 150€ te worden gemaakt, bij deze is de reservering dan ook definitief. Het resterende saldo moet ter plaatse cash worden vereffend na het feest.

Er wordt een forfait van max 100€ gerekend wanneer we met de frietmobiel tot bij u komen. Deze forfait wordt berekend op basis van het aantal personen. In de forfait zijn volgende items inbegrepen: frietbakjes, snackschaaltjes, vorken, servetten, gas, frituurolie en transportkosten.

Vuilzakken worden door ons terug meegenomen.

Vervoer 40km inbegrepen. Het resterende saldo dient contant te worden betaald ter plaatse na het feest.

Meer dan 40km wordt aan 1€/km aangerekend.

U kan steeds bij ons terecht voor een offerte op maat, contacteer ons.

Vanaf 40 volwassen personen  komen wij naar uw huwelijk, verjaardag, buurtfeest, communie, lentefeest, babyborrel, braderie, doopfeest, prive feest, schoolfeest, recepties, jubileefeest, personeelsfeest, familiefeest, opendeurdag,… eender welk feest. Wij zorgen voor een spetterende frietparty.

Indien HomeFrietHome niet op het afgesproken tijdstip kan aanwezig zijn, kan er geen enkele betrokkene partij een schadevergoeding eisen. Wanneer HomeFrietHome niet aanwezig kan zijn op een feest door het gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen of gezondheidsproblemen, dan kunnen de opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.

HomeFrietHome kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil door het nuttigen van hun producten. 

Schade aan de mobiele wagen, aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.

De personen waarbij de mobiele wagen wordt opgezet verklaren zich akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven zijn.

Prijzen

Iedere  offerte  wordt  opgemaakt  op  basis  van  de  ontvangen  gegevens  door  de  klant.  Betreft  datum,  locatie  en  tijdstip  van  eten.  De  prijs  zal aangepast  worden  indien  er  wijzigingen  gemeld  worden.  Elke  wijziging  dient  minstens  8  dagen  voorafgaand  aan  de  dag  van  feest/evenement schriftelijk meegedeeld te worden. Indien minder gasten aanwezig dan aangegeven zal het gereserveerde aantal aangerekend worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Annulering

In geval van annulering /opzegging van het feest/evenement door de klant is een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Indien annulering/ opzegging door de klant gegeven wordt in de periode van 8 kalenderdagen voorafgaand aan het feest/evenement, is de klant gehouden tot betalen van een schadevergoeding gelijk aan het  bedrag van de factuur. Het door de klant betaalde voorschot kan in geen geval terug gevorderd worden.

Locatie:

De locatie waar het feest doorgaat moet gemakkelijk en toegangkelijk zijn voor de mobiele wagen. Dit betekent een doorgang van 4m breedte en een hoogte van 4m50. De locatie moet een vlakke en stabiele bodem hebben en mag zeker niet hellend zijn. Er moet een standplaats van 15m voorzien zijn om de bestelwagen en de mobiele frituur op te stellen. Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die voor de nodige documenten zorgt bij de lokale gemeente. Er dient een elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 2x16A 220 volt.

Algemene weetjes

Wij komen 1u à 2u op voorhand toe op de locatie om de nodige voorbereidingen te kunnen uitvoeren.

Aanbiedingen van onze feesten zijn als volgt:

Wij blijven 1u en 45 min staan na het eerste gepasseerde frietje bij meer dan 60 volwassen pers., 1u en 15 min bij 40 tot 60 volwassen personen.

De frietjes worden in bakjes aangeboden. De snacks worden in plastieken schaaltjes aangeboden. Koude sauzen worden op de frietjes geserveerd. Alle niet gebruikte produkten blijven eigendom van HomeFrietHome.

De artikelen worden niet verpakt en worden ter plaatse geconsumeerd.

De genodigden komen tot aan de mobiele frituur om hun bestelling op te halen, wij bedienen niet aan tafel.

Kinderen tot 4 jaar gratis friet met saus en snack.

Wij voorzien ook bestek, bordjes, servetten, vuilbakken. Het is namelijk uw feest,onze zorg..

De gekozen formule mag tot max. 1 week voor het feest gewijzigd worden.